Επιλέγω γνωστά! Επιλέγω σωστά!

Δημοσιεύθηκε από | September 23rd, 2009|Κατηγορίες: Ενημέρωση|

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ιδρύθηκε το 1993 όταν οι βιομηχανίες Επωνύμων Προϊόντων της χώρας αποφάσισαν πως ήταν επιτακτική η ανάγκη ίδρυσης ενός οργάνου εκπροσώπησής τους, το οποίο θα εκφράζει τις απόψεις του κλάδου, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη του υγιούς εμπορίου και της αγοράς της Ελλάδας. Μέλη του Ε.Σ.Β.Ε.Π. είναι βιομηχανίες, οι οποίες παράγουν [...]