Οι Καταναλωτές Απαιτούν, Οι Μάρκες Απαντούν

/Οι Καταναλωτές Απαιτούν, Οι Μάρκες Απαντούν

Οι Καταναλωτές Απαιτούν, Οι Μάρκες Απαντούν

Βιώσιμη Ανάπτυξη – Καινοτομία – Ποιότητα Ζωής

Ο Κόσμος αλλάζει. Γρήγορα. Η βιομηχανία μας αντιμετωπίζει μια σαφή κλήση για δράση. Οι άνθρωποι απαιτούν βιώσιμα προϊόντα και θέλουν να ζήσουν πιο υγιεινά, και αναμένουν από τη βιομηχανία μας να τους δώσει αυτό που ζητούν. Η βιώσιμη δράση δεν αποτελεί επιλογή. Οι επιχειρήσεις επανεξετάζουν τη δημιουργία αξίας. Είναι έτοιμες να δεσμευτούν.

Μέσα από το συνέδριο αυτό θέλουμε να διερευνήσουμε τη βιωσιμότητα και το πώς μπορεί να γίνει ένα εργαλείο για τις Μάρκες για να καινοτομήσουν, να επαναπροσδιοριστούν οι αγορές, και να εφαρμοστούν στρατηγικές και δράσεις που θα εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης.

Σημαντικοί ομιλητές θα αναπτύξουν τα παραπάνω ζητήματα, ο καθένας από τη σκοπιά του και με βάση την εμπειρία του. Θα μας μιλήσουν για ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι εταιρείες τους όσον αφορά τη βιωσιμότητα, και την επίδραση που είχαν οι πρωτοβουλίες αυτές τόσο στις εταιρείες, όσο και στον καταναλωτή, το περιβάλλον και την οικονομία.

Στο συνέδριό μας αναμένουμε συμμετέχοντες όχι μόνο από το Λιανεμπόριο και τη Βιομηχανία της χώρας, αλλά και από οικονομικούς και καταναλωτικούς φορείς του τόπου.

 

Δείτε το πρόγραμμα
Δήλωση Συμμετοχής
Παρακαλούμε δηλώστε τη συμμετοχή σας το αργότερο έως τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
ΔΗΛΩΣTE ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ομιλητές

Ποιος είναι ο Ε.Σ.Β.Ε.Π.

Ο ΕΣΒΕΠ είναι ο Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων και μέλη του είναι βιομηχανίες, οι οποίες παράγουν ή εισάγουν και εμπορεύονται Επώνυμα Προϊόντα από τον κλάδο των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG).
Οι Μάρκες στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των καταναλωτών, των εργαζομένων και των κοινωνιών μέσα στις οποίες λειτουργούν.
Στόχος του ΕΣΒΕΠ είναι η δημιουργία και ανάπτυξη, για τις μάρκες, ενός εμπορικού περιβάλλοντος που διακρίνεται από την υγιή ανταγωνιστικότητα, τη διαρκή καινοτομία και την εξασφάλιση της μέγιστης αξίας για τον καταναλωτή.

Χορηγοί

Υποστηρικτές

Χορηγοί Επικοινωνίας

Χορηγοί Διαδικτυακής Επικοινωνίας