.

Οι Καταναλωτές Απαιτούν, Οι Μάρκες Απαντούν

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: Βιώσιμη Ανάπτυξη – Καινοτομία – Ποιότητα Ζωής 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του ΕΣΒΕΠ με θέμα «Οι Καταναλωτές Απαιτούν, Οι Μάρκες Απαντούν ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

Ο Κόσμος αλλάζει. Γρήγορα. Η βιομηχανία μας αντιμετωπίζει μια σαφή κλήση για δράση. Οι άνθρωποι απαιτούν βιώσιμα προϊόντα, θέλουν να ζήσουν πιο υγιεινά και αναμένουν από τη βιομηχανία μας να τους δώσει αυτό που ζητούν. Η βιώσιμη δράση δεν αποτελεί επιλογή. Οι επιχειρήσεις επανεξετάζουν τη δημιουργία αξίας. Είναι έτοιμες να δεσμευτούν.

Μέσα από το συνέδριο αυτό θελήσαμε να διερευνήσουμε τη βιωσιμότητα και το πώς μπορεί να γίνει ένα εργαλείο για τις Μάρκες για να καινοτομήσουν, να επαναπροσδιοριστούν οι αγορές και να εφαρμοστούν στρατηγικές και δράσεις που θα εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης.

Σημαντικοί ομιλητές από διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς μας μίλησαν για ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι εταιρείες τους όσον αφορά στη βιωσιμότητα και στην επίδραση που είχαν οι πρωτοβουλίες αυτές τόσο στις εταιρείες, όσο και στον καταναλωτή, το περιβάλλον και την οικονομία. Παράλληλα, είδαμε σημαντικά νέα στοιχεία και έρευνες για το Βranding, τις καταναλωτικές συμπεριφορές της «Γενιάς του Τώρα» καθώς και τις σύγχρονες τάσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις του Συνεδρίου εδώ.

 

 

.