Η Απαισιοδοξία των Αριθμών.  

Όσο και αν ήθελε να μοιραστεί κανείς την αισιοδοξία που προκάλεσε η έξοδος από το τρίτο μνημόνιο, οι αριθμοί δεν τον βοηθούν.

.

Η έξοδος από το τρίτο μνημόνιο, το οποίο ήταν και το τέλος μιας οκταετούς περιόδου επιτήρησης της ελληνικής οικονομίας, επισήμως αποτέλεσε γεγονός την 21η Αυγούστου 2018. Πλην όμως η επιτήρηση τόσο σε δημοσιονομικό όσο και σε αναπτυξιακό επίπεδο, θα συνεχίζεται από τους εταίρους δανειστές έως ότου η χώρα μπει σε φάση κανονικότητας. Και στο επίπεδο αυτό αρχίζουν τα δύσκολα. Χωρίς καμία αμφιβολία, τα οκτώ χρόνια που πέρασαν στην Ελλάδα της υπερκατανάλωσης με δανεικά μπήκε φρένο και από πλευράς δημοσιονομικής διαχείρισης η κατάσταση είναι αισθητά καλύτερη από την αντίστοιχη του 2009. Την ίδια περίοδο όμως οι ουσιαστικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι λιγοστές και έτσι πλανάται ο φόβος ότι το γεγονός αυτό σε κάποια φάση θα ακυρώσει τις όποιες προόδους επιτεύχθηκαν.

Η Ελληνική Βιομηχανία Επωνύμων Προϊόντων συνιστά σταθερά έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους του δευτερογενούς τομέα της εγχώριας οικονομίας και μια από τις κινητήριες δυνάμεις της ελληνικής μεταποίησης, με τις εξελίξεις γύρω από αυτή να επηρεάζουν σημαντικά και το σύνολο της ελληνικής παραγωγής. Αποτελεί έναν δυναμικό, ανταγωνιστικό και εξωστρεφή τομέα με σημαντικές επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη.

Τα καίρια θέματα γύρω από τον ρόλο της εγχώριας βιομηχανίας κινούνται στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας, της ελληνικής ποιότητας του προϊόντος, του ελληνικού brand name, την εξ ’αυτού προστιθέμενη αξία και την προώθησή του. Ο αποτελεσματικότερος συντονισμός και η στενότερη συνεργασία των εκπροσώπων του κλάδου μπορούν να συμβάλουν στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της προσπάθειας προβολής των ελληνικών προϊόντων, στην διασφάλιση επιλογής της σωστής στρατηγικής και στην σταθερότητα υλοποίησης του μακρόχρονου σχεδιασμού της.

Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και η ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου, εναπόκεινται σε μεγάλο βαθμό και στην προβολή του ελληνικού προϊόντος μέσα από τα κατάλληλα σχεδιασμένα κανάλια διανομής, στην ποιότητα και διαφοροποίηση και στην ενίσχυση του προτύπου της ελληνικής / μεσογειακής κουζίνας. Η σύνδεση της μεταποίησης τροφίμων με τον πρωτογενή τομέα αγροτικής παραγωγής, αλλά και με τον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία και εν γένει τον τουρισμό, αποτελούν βασικό παράγοντα για την ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων, προσθέτοντας σε αυτά αξία και εξαγωγική δυναμική.

Από αυτά που προηγούνται γίνεται ζωτική και επείγουσα η ανάγκη της τόνωσης των παραγωγικών επενδύσεων, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται και από ισχυρά φορολογικά κίνητρα. Υπενθυμίζει ο ΕΣΒΕΠ ότι σύμφωνα με μελέτες, για να στηριχθεί πραγματική οικονομική μεγέθυνση 3-4% ετησίως χρειάζονται επενδύσεις 100 δις ευρώ μόνο για την περίοδο 2018-2022. Αν λοιπόν δεν υπάρξει άμεση πρωτοβουλία επίλυσης του πολύ σοβαρού αυτού θέματος, κάθε αισιοδοξία είναι πολύ δύσκολο να εκφραστεί.

 

του Νίκου Καραγεωργίου – Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ)

.