Ο ΕΣΒΕΠ και η 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Είναι επείγον και ζωτικό για την ελληνική οικονομία και κοινωνία η άμεση προσαρμογή στις κοσμογονικές συνθήκες ενός νέου περιβάλλοντος.

.

Τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν τα βιβλία, οι αναλύσεις, οι αρθρογραφίες και οι μελέτες που αναφέρονται στην 4η βιομηχανική επανάσταση, στις επιπτώσεις της αλλά και στις συνέπειες που μπορεί να έχει αναφορικά με το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στη διάρκεια του 21ου αιώνα. Από τα σχετικά κείμενα προκύπτει ξεκάθαρα ότι η ψηφιακή εποχή, με ατμομηχανή το διαδίκτυο, έχει ήδη μεταμορφώσει οικονομίες και κοινωνίες με ένα ρυθμό τέτοιο που ποτέ άλλοτε δεν παρατηρήθηκε στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι ξεκάθαρο δε ότι έπονται ακόμα ταχύτερες αλλαγές, καθώς αυξάνονται με εκθετικό βαθμό οι ποσότητες δεδομένων που παράγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία. Με βεβαιότητα έτσι μπορούμε να πούμε ότι στα 20-30 επόμενα χρόνια, αυτός ο αξιοσημείωτος μετασχηματισμός στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες θα δημιουργήσει και το νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εξελίσσονται και θα εκφράζονται οι καταναλωτικές συμπεριφορές. Κατά την εκτίμησή μας, αυτές οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε δύο κύρια φαινόμενα. Πρώτον, η τεχνολογία θα συνεχίσει να προοδεύει με επιταχυνόμενο ρυθμό, με αποτέλεσμα πράγματα όπως τα σημερινά IPad και IPhone να παραπέμπουν σε νέα σύμβολα συμπεριφοράς εντελώς διαφορετικά από αυτά που έχουμε γνωρίσει. Δεύτερον, επειδή η τεχνολογία θα είναι τόσο ισχυρή και πανταχού παρούσα, η έμφαση θα μετατοπιστεί από αυτό καθαυτό το τεχνολογικό επίπεδο στον τρόπο χρήσης. Πρόκειται για μια κολοσσιαία μεταβολή, η οποία θα φέρει στο προσκήνιο τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της Μάρκας, σε έναν κόσμο που ήδη διέπεται από ένα καθεστώς ανωνυμίας.

Όπως μπορεί να καταλάβει ο αναγνώστης μας, στον ΕΣΒΕΠ έχουμε καταλάβει και αναλύσει όσο γίνεται αυτές τις κοσμογονικές μεταβολές, έχουμε συνειδητοποιήσει σε ποιο βαθμό θα επηρεάζουν τα οικονομικά και κοινωνικά δρώμενα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, και ως εκ τούτου είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε την Πολιτεία και τις επιχειρήσεις με συμβουλές και μελέτες ενδεχομένως που θα γίνουν αναγκαίες σε αυτόν το δρόμο του μετασχηματισμού.

Σημειώνουμε συμπληρωματικά ότι υπάρχουν ακόμη τρεις παράγοντες που κάνουν την εποχή μας να ξεχωρίζει από τις προηγούμενες. Πρώτον, η ψηφιακή ανατροπή συνεπάγεται αύξηση της ικανότητας παραγωγής, αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών, ενώ μειώνεται το σχετικό κόστος. Παράλληλα, η ικανότητα αποθήκευσης είναι στοιχείο παραγωγής άυλης και ανυπολόγιστης αξίας. Δεύτερον, ο απίστευτος βαθμός οικονομικής ανάπτυξης ανά τον κόσμο, κατά τον 20ο αιώνα αύξησε σημαντικά τον αριθμό των ανθρώπων που αλληλοεπιδρούν με τις πληροφορίες και τις γνώσεις. Τρίτον, η τεχνολογία ασύρματων αισθητήρων μας οδηγεί σε έναν κόσμο όπου η πληροφορία δεν θα παράγεται τόσο από τους ανθρώπους, όσο από τις μηχανές, από τα σώματά μας ή ακόμα και από το ίδιο το περιβάλλον. Ιδού λοιπόν γιατί η επωνυμία  θα είναι στην εποχή που έρχεται το σημαντικότερο ταυτοτικό στοιχείο της ύπαρξης ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών.

 

του Νίκου Καραγεωργίου – Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (Ε.Σ.Β.Ε.Π.)

.