.

Οι Καταναλωτές Απαιτούν, Οι Μάρκες Απαντούν

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: Βιώσιμη Ανάπτυξη – Καινοτομία – Ποιότητα Ζωής 

Ο ΕΣΒΕΠ θα πραγματοποιήσει το συνέδριο με θέμα «Οι Καταναλωτές Απαιτούν, Οι Μάρκες Απαντούν. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: Βιώσιμη Ανάπτυξη – Καινοτομία – Ποιότητα Ζωής», την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, ώρα 14.00 έως 19.00, στο συνεδριακό χώρο ΔΑΙΣ.

Οι Μάρκες στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των καταναλωτών, των εργαζομένων και των κοινωνιών μέσα στις οποίες λειτουργούν. Ο ΕΣΒΕΠ αντιπροσωπεύει τις βιομηχανίες επωνύμων προϊόντων σε βασικά θέματα που επηρεάζουν τη δυνατότητά τους να σχεδιάζουν, να διανέμουν και να εμπορεύονται τις καταξιωμένες από τον καταναλωτή μάρκες τους. Στόχος του είναι η δημιουργία και ανάπτυξη, για τις μάρκες, ενός εμπορικού περιβάλλοντος που διακρίνεται από την υγιή ανταγωνιστικότητα, τη διαρκή καινοτομία και την εξασφάλιση της μέγιστης αξίας για τον καταναλωτή.

Η βιομηχανία μας αντιμετωπίζει μια σαφή κλήση για δράση. Οι άνθρωποι απαιτούν βιώσιμα προϊόντα και θέλουν να ζήσουν πιο υγιεινά, και αναμένουν από τη βιομηχανία μας να τους δώσει αυτό που ζητούν. Η βιώσιμη δράση δεν αποτελεί επιλογή. Οι επιχειρήσεις επανεξετάζουν τη δημιουργία αξίας. Είναι έτοιμες να δεσμευτούν. Μέσα από το συνέδριο αυτό θέλουμε να διερευνήσουμε τη βιωσιμότητα και το πώς μπορεί να γίνει ένα εργαλείο για τις Μάρκες για να καινοτομήσουν, να επαναπροσδιοριστούν οι αγορές, και να εφαρμοστούν στρατηγικές και δράσεις που θα εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης.

Σημαντικοί ομιλητές θα αναπτύξουν τα παραπάνω ζητήματα, ο καθένας από τη σκοπιά του και με βάση την εμπειρία του. Θα μας μιλήσουν για ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι εταιρείες τους όσον αφορά τη βιωσιμότητα, και την επίδραση που είχαν οι πρωτοβουλίες αυτές τόσο στις εταιρείες, όσο και στον καταναλωτή, το περιβάλλον και την οικονομία.

Στο συνέδριό μας αναμένουμε συμμετέχοντες όχι μόνο από το Λιανεμπόριο και τη Βιομηχανία της χώρας, αλλά και από οικονομικούς και καταναλωτικούς φορείς του τόπου.

Θα είναι τιμή μας η συμμετοχή σας στο συνέδριό μας.

.