Τα Επώνυμα Προϊόντα είναι παράγοντας ευθύνης και επιτυχίας.

 

Είναι ξεκάθαρο ότι τα τελευταία χρόνια ζούμε στον αποκαλούμενο ψηφιακό ωκεανό, όπου δισεκατομμύρια πληροφοριών καθημερινά και παγκοσμίως διαχέονται προς πάσα κατεύθυνση. Όμως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κατάστασης, η οποία οριοθετεί και πολλές οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της εποχής μας, είναι η κυριαρχία της ανωνυμίας. Με πιο απλά λόγια, το διαδίκτυο πέρα από τις όποιες θετικές επιπτώσεις του, ευνοεί την ανωνυμία και άρα κάνει πρόσφορο το έδαφος για αυτό το φαινόμενο που πολλοί επικοινωνιολόγοι και πολιτικοί παρατηρητές αποκαλούν «fake news» (ψευδή νέα). Η ύπαρξη όμως αυτού του φαινομένου στην ουσία προσδίδει νέα δύναμη στην επωνυμία είτε αυτή είναι προϊόν είτε πληροφορία. Από μόνο του το γεγονός αυτό σημαίνει ότι αργά αλλά σταθερά στο υποσυνείδητο των χρηστών του διαδικτύου η επωνυμία θα κερδίζει έδαφος. Και το γεγονός αυτό επεκτεινόμενο στην οικονομία θα δώσει μια νέα διάσταση στα επώνυμα προϊόντα, τα οποία θα καταστούν ως οι απόλυτοι φορείς ευθύνης.

Χωρίς καμιά αμφιβολία, μια τέτοια εξέλιξη, η οποία θα προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στο επώνυμο προϊόν, θα απαιτήσει και υψηλά επίπεδα υπευθυνότητας από τις εταιρείες που παράγουν και διανέμουν επώνυμα προϊόντα. Άρα, ως προς το μέλλον της επωνυμία και της προϊοντικής της διάστασης είμαι απολύτως αισιόδοξος ότι τα γεγονότα θα επιβραβεύσουν αυτούς οι οποίοι επενδύουν στην ταυτότητα του προϊόντος τους.

Εξάλλου είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στην Ελλάδα, παρά την κρίση, τα επώνυμα προϊόντα διατηρούν υψηλό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά, το οποίο τον τελευταίο καιρό παρουσιάζει και άνοδο, γεγονός που πιστοποιεί την αντίληψη ότι στην εποχή της ανωνυμίας ο καταναλωτής δείχνει την εμπιστοσύνη του προς το επώνυμο προϊόν.

Σαφώς λοιπόν οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν νέες προκλήσεις για τον ΕΣΒΕΠ και τα μέλη του, παράλληλα όμως αποτελούν και τεράστιο διακύβευμα για την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Όπως έχω τονίσει και στο παρελθόν, η όποια προσπάθεια εξωστρεφούς ανάπτυξης της χώρας μέσα από ένα παραγωγικό μοντέλο δεν νοείται χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένων δράσεων τόνωσης της ταυτότητας της ελληνικής παραγωγής είτε αυτή είναι πρωτογενής, είτε δευτερογενής, είτε τριτογενής.

Στο επίπεδο αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει το αποκαλούμενο ψηφιακό marketing στους κόλπους του οποίου ιδιαίτερο βάρος έχει η αποκαλούμενη δύναμη των «consumer stories». Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το μοίρασμα των θετικών ιστοριών των καταναλωτών για μία μάρκα μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα αποτελεσματική στρατηγική marketing. Και αυτό γιατί όταν οι καταναλωτές ετοιμάζονται να πάρουν μια αγοραστική απόφαση, οι ιστορίες άλλων μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική πηγή πληροφόρησης και να διαμορφώσουν τη συνολική εμπειρία που προσφέρει μια μάρκα (brand).

Ιδού λοιπόν ένας από τους χώρους όπου ο ΕΣΒΕΠ μπορεί να αναπτύξει γόνιμες και εποικοδομητικές δραστηριότητες ευαισθητοποιώντας τα μέλη του και δημιουργώντας τα απαραίτητα κεντρίσματα για υπέρβαση μιας καταστροφικής ενίοτε ρουτίνας.

 

 

του Νίκου Καραγεωργίου – Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ)

.