Αρχική

image

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ιδρύθηκε το 1993 όταν οι βιομηχανίες Επωνύμων Προϊόντων της χώρας αποφάσισαν πως ήταν επιτακτική η ανάγκη ίδρυσης ενός οργάνου εκπροσώπησής τους, το οποίο θα εκφράζει τις απόψεις του κλάδου, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη του υγιούς εμπορίου και της αγοράς της Ελλάδας. Μέλη του Ε.Σ.Β.Ε.Π. είναι βιομηχανίες, οι οποίες παράγουν ή εισάγουν και εμπορεύονται Επώνυμα Προϊόντα (Brands) κυρίως από τον κλάδο των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων (Fast Moving Consumer Goods). Σήμερα ο Σύνδεσμος απαριθμεί 37 εταιρείες οι οποίες αποτελούν περίπου το 80% του fmcg κλάδου. Σκοποί του Ε.Σ.Β.Ε.Π. είναι ο συντονισμός ενεργειών σε θέματα προωθήσεως, διαθέσεως και διακινήσεως των παραγόμενων επωνύμων προϊόντων των μελών του, καθώς και η επίλυση των προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν, η ανάπτυξη των προϊόντων τους στην αγορά, αλλά και γενικότερα η προστασία των επωνύμων προϊόντων. Αντίστοιχοι με τον ΕΣΒΕΠ σύνδεσμοι λειτουργούν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στις Βρυξέλλες εδρεύει ο κεντρικός σύνδεσμος, European Association of Industries of Branded Products. Παράλληλα, ο Ε.Σ.Β.Ε.Π. βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή ECR, μια επιτροπή συνεργασίας μεταξύ λιανεμπορίου και βιομηχανίας, η οποία ξεκίνησε στην Ελλάδα με πρωτοβουλία του Ε.Σ.Β.Ε.Π.