Τελευταία Νέα

Ζητείται Αξιοπιστία

January 12th, 2017|0 Comments

Η βιομηχανία ανέκαθεν αποτελούσε και αποτελεί το βασικό πυλώνα στήριξης της οικονομίας της χώρας, αυξάνοντας το ΑΕΠ, προσφέροντας θέσεις εργασίας σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένων και πληρώνοντας στο κράτος εκατομμύρια φόρων. Όμως απαραίτητα προϋπόθεση για να [...]

Αύξηση παραγωγικότητας ο μόνος τρόπος ανάπτυξης

January 12th, 2017|0 Comments

Η χρονιά άρχισε με μια φοροκαταιγίδα αμέσων και εμμέσων φόρων, και μια πολύ σημαντική αύξηση των φόρων σε βασικά καταναλωτικά αγαθά (καφές, τσιγάρα, καύσιμα κλπ). Οι παραγωγικοί τομείς της χώρας και η βιομηχανία τροφίμων επίσης, [...]

Για 8η χρονιά χωρίς …φως

January 5th, 2017|0 Comments

Παρά τις διακηρύξεις, στην πράξη η ελληνική οικονομία μονιμοποιείται στην ύφεση, την ανεργία και άρα επιταχύνεται η διαρθρωτική της κατάρρευση. Ξεκινάω με μια απορία. Πως γίνεται και η χώρα μας μπαίνει στον 8ο χρόνο της [...]

Στόχος του Ε.Σ.Β.Ε.Π.

Στόχος του Συνδέσμου είναι η δημιουργία και ανάπτυξη – μέσω των επωνύμων προϊόντων – ενός εμπορικού περιβάλλοντος που διακρίνεται από την υγιή ανταγωνιστικότητα, τη διαρκή καινοτομία και την εξασφάλιση της μέγιστης αξίας για τον καταναλωτή.

Μέλη του Ε.Σ.Β.Ε.Π.

Μέλη του Ε.Σ.Β.Ε.Π. είναι βιομηχανίες, οι οποίες παράγουν ή εισάγουν και εμπορεύονται Επώνυμα Προϊόντα (Brands) κυρίως από τον κλάδο των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών προϊόντων (Fast Moving Consumer Goods). Σήμερα  τα μέλη του Συνδέσμου αποτελούν περίπου το 80% του μεριδίου του κλάδου.

Αντίστοιχοι με τον Ε.Σ.Β.Ε.Π. σύνδεσμοι λειτουργούν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στις Βρυξέλλες εδρεύει ο κεντρικός σύνδεσμος, o European Association of Industries of Branded Products (ΑΙΜ), ενεργό μέλος του οποίου είναι ο ΕΣΒΕΠ.

Τα Μέλη μας